Me Lào Muối Tôm

Me lào đc sấy sơ qua rồi lột vỏ, chọc lọc kỹ những trái ngon 100% xếp vào hộp cho khách.Me lào trái nhỏ, thân me tròn, hột nhỏ ăn có độ chua ngon hơn me thái ạ. Chấm muối tôm là bá cháy luôn.

Danh mục: