Bán chạy

Thực phẩm chết biến sẵn

Nem cua bể (vỉ)

100,000 

Thực phẩm chết biến sẵn

Lạp xưởng tôm (500gr)

120,000 
190,000 

Thực phẩm chết biến sẵn

Phô mai que (vỉ)

90,000 

Thủy sản

Răng mực (500gr)

140,000 
120,000